Fel vid uppdatering av gemensam mapp med fri upptagen